Milyen a budapesti csapvíz?-A Fővárosi Vízművek álláspontja

A Fővárosi Vízművek laboratóriumában – mely nemzetközi szakmai minősítéssel is rendelkezik – évente több mint 10 ezer szerves- és szervetlen kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai, toxikológiai minta vízminőségi vizsgálatát végzik el, több mint 250 000 paraméter meghatározásával. 
A vízminőség-ellenőrzését két online toxikológiai mérőállomás is segíti. Az alapos vizsgálatoknak köszönhetően Budapesten és környékén szolgáltatott ivóvíz évek óta kiváló minőségű,  összetétele mind az uniós, mind a hazai szabványoknak megfelelő.
A vízszennyezések előrejelzését a megfelelően telepített és rendszeresen vizsgált figyelőkút-rendszer teszi lehetővé. A magyar ivóvízminőség folyamatos fenntartása érdekében számos innovatív fejlesztés is történt, mint például a Laboratóriumi Információs Rendszer bevezetése, mely hosszabb távú összefüggések, folyamatok kimutatására is alkalmas, és bármilyen probléma esetén azonnali reagálást tesz lehetővé. 
Mindezen óvintézkedések mellett a Fővárosi Vízművek önként vállalta az élelmiszerek biztonságát garantáló, HACCP-előírásoknak megfelelő vízbiztonsági rendszer létrehozását és folyamatos működtetését. Ez az eljárás a lehetséges veszélyforrások, az esetleges környezeti változások okozta potenciális veszélyek feltérképezésén és az azokra adható válaszok és reakciók kidolgozásán alapul. Ez a módszer a vízszolgáltatás esetében nem kötelező, bár a Fővárosi Vízművek szakemberei úgy vélték, hogy az egészségközpontú kockázatkezelés és a vízellátást fenyegető kockázatok minimalizálása szempontjából számos előnyt kínál.

A vízminősége, keménysége kerületenként:
http://www.vizmuvek.hu/pdf/EU-hatarertekek_vizminoseg.pdf

Papp ágnes